NORD invest

Lokacioni më i mirë, për një jetë më të mirë. Kompleksi Grand Tower në Prishtinën e Re.

Hapësirat gjelbëruese afër kompleksit Grand Tower sigurojnë ajër më të pastër, shëndet më të mirë fizik e mendor. Zgjedh tipin e banesave që të pelqen, ne garantojmë cilësi.