NORD invest

Rreth Nesh

Historia e NORD invest është një energji, pasion, ambicie, dhe punë ekipore. Me origjinën që shtrihet nga viti 2008, kompania ka realizuar shumë projekte kualitative.

Ne e marrim detyrën tonë për të vepruar me përgjegjësi në çdo kohë me shumë seriozitet përmes menaxhimit proaktiv të ndikimeve të aktiviteteve tona në mjedis. Ne punojmë sipas parimeve udhëzuese të aksionerëve tanë themelues dhe duke respektuar standardet e larta.

Në veçanti, ne vendosim sigurinë e atyre që përfshihen ose preken nga operacionet tona si vlera jonë kryesore organizative, duke synuar të eleminojmë të gjitha aksidentet në projektet tona.

Misioni dhe parimet tona udhëzuese për biznesin drejtojnë gjithçka që bëjmë dhe formojnë një ambicie bindëse dhe përkatëse për punonjësit tanë dhe palët e interesit.

vite eksperience
1